Jak dbać o pępek noworodka?

Kikut pępowinowy został zabezpieczony na sali porodowej i do momentu odpadnięcia powinien być traktowany jak gojąca się rana. Jest on najbardziej wrażliwym na zakażenia miejscem na ciele noworodka. Pępek powinien być przemywany jałowym gazikiem i czystą wodą. Od pewnego czasu do przemywania kikuta pępowinowego nie stosuje się roztworu alkoholu. Należy pamiętać o tym, aby odwijać […]