kobiecy.pl

Paszport dla dziecka

Przed wyjazdem za granicę rodzice są zmuszeni wyrobić dziecku paszport. Odpowiadamy na pytanie, jakie dokumenty przygotować i w jaki sposób uiścić opłaty.

Aby wyrobić dla dziecka paszport należy udać się do urzędu paszportowego właściwego dla miejsca zameldowania. Najlepiej, aby w urzędzie stawili się oboje rodzice, ponieważ powinni w obecności urzędnika podpisać zgodę na wyrobienie paszportu. Jeżeli jeden z rodziców nie będzie mógł zjawić się osobiście, będzie konieczna jego zgoda potwierdzona przez notariusza.

Podczas wyrabiania paszportu nie jest konieczna obecność dziecka, które nie ukończyło jeszcze 5 lat. Wyjątkiem jest wyrabianie paszportu biometrycznego. Dziecko, które ukończyło 5 lat powinno stawić się w urzędzie razem z rodzicami. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, powinno się podpisać w rubryce na wniosku. Podpis nie powinien nachodzić na ramy rubryki

Przed udaniem się do urzędu należy przygotować komplet dokumentów:

W szczególnych przypadkach będą potrzebne dodatkowe dokumenty, takie jak:

Jeżeli urzędnik będzie miał jakiekolwiek wątpliwości np. co do tożsamości osób ubiegających się o wydanie paszportu, zawsze może zarządać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Opłatę za wydanie paszportu można uiścić przelewem na konto urzędu bądź bezpośrednio w urzędzie. Należy się wcześniej dowiedzieć, czy we właściwym nam urzędzie zostanie przyjęta taka opłata, czy też żeby ją wpłacić trzeba się udać w inne miejsce.

 

Exit mobile version