Skrócenie urlopu wychowawczego

Jesteś na urlopie wychowawczym, ale właśnie postanowiłaś wrócić do pracy? Co zrobić w takiej sytuacji?

Zgodnie a art/ 186.3 Kodeksu Pracy pracownik może w każdej chwili zrezygnować z urlopu wychowawczego, a pracodawca musi rezygnację przyjąć. Najpóźniej na 30 dni przed terminem powrotu należy zawiadomić pracodawcę o chęci skrócenia urlopu wychowawczego. We wniosku nie trzeba podawać przyczyny powrotu. Pracodawca może dopuścić pracownika do pracy w dowolnym terminie, ale nie później niż w przeciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Powracający pracownik powinien powrócić na dotychczas zajmowane stanowisko. Jeśli nie jest to możliwe, pracodawca powinien zapewnić mu równorzędne stanowisko z nie niższą pensją. Decyzję podejmuje się uwzględniając kwalifikacje danej osoby.

Pracownik powracający z urlopu wychowawczego może wrócić na cały etat bądź na jego część. Wracając do pracy na pełen etat pracownik nie jest w żaden sposób chroniony przed zwolnieniem z pracy. Jeści zdecyduje się na pracę w niepełnym wymiarze godzin (nie mniej niż pół etatu), wówczas przez rok od złożenia wniosku ma zapewnioną ochronę przed rozwiązaniem umowy o pracę. Wyjątkiem jest likwidacja lub upadłość zakładu pracy i wina leżąca po stronie pracownika (art. 186§7 KP oraz 186§8 KP). Osoby, które chcą pracować w niepełnym wymiarze godzin, powinny poinformować o tym pracodwacę na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *