Paszport dla dziecka

Przed wyjazdem za granicę rodzice są zmuszeni wyrobić dziecku paszport. Odpowiadamy na pytanie, jakie dokumenty przygotować i w jaki sposób uiścić opłaty.

Aby wyrobić dla dziecka paszport należy udać się do urzędu paszportowego właściwego dla miejsca zameldowania. Najlepiej, aby w urzędzie stawili się oboje rodzice, ponieważ powinni w obecności urzędnika podpisać zgodę na wyrobienie paszportu. Jeżeli jeden z rodziców nie będzie mógł zjawić się osobiście, będzie konieczna jego zgoda potwierdzona przez notariusza.

Podczas wyrabiania paszportu nie jest konieczna obecność dziecka, które nie ukończyło jeszcze 5 lat. Wyjątkiem jest wyrabianie paszportu biometrycznego. Dziecko, które ukończyło 5 lat powinno stawić się w urzędzie razem z rodzicami. Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat, powinno się podpisać w rubryce na wniosku. Podpis nie powinien nachodzić na ramy rubryki

Przed udaniem się do urzędu należy przygotować komplet dokumentów:

 • wniosek o wydanie dokumentu paszportowego wypełniony drugowanymi literami i zawierający podpisy obojga rodziców,
 • kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm,
 • poprzedni paszport do wglądu (jeśli dziecko taki miało),
 • pisemną zgodę obojga rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów prawnych na wydanie małoletniemu dokumentu paszportowego. Zgoda może być podpisana w urzędzie przy urzędniku przez oboje rodziców lub opiekunów. Jeżeli jeden z rodziców lub opiekunów nie może się stawić w urzędzie, zachodzi konieczność przedstawienia jego zgody poświadczonej notarialnie,
 • dowód wniesienia opłaty paszportowej,
 • dokumanty potwierdzające tożsamość obojga rodziców (paszporty lub dowódy osobiste),
 • dokument uprawniający do opłaty ulgowej, np. legitymacja szkolna.

W szczególnych przypadkach będą potrzebne dodatkowe dokumenty, takie jak:

 • akt urodzenia dziecka, gdy nie zostało ustalone ojcostwo,
 • akt zgonu w przypadku śmierci rodzica małoletniego,
 • orzeczenie sądu potrzebne w przypadku pozbawienia lub zawieszenia władzy rodzicielskiej jednego z rodziców,
 • orzeczenie sądu wyrażające zgodę na wydanie dokumentu paszportowego małoletniemu w przypadku braku możliwości porozumienia się rodziców lub uzyskania zgody jednego z nich.

Jeżeli urzędnik będzie miał jakiekolwiek wątpliwości np. co do tożsamości osób ubiegających się o wydanie paszportu, zawsze może zarządać przedstawienia dodatkowych dokumentów.

Opłatę za wydanie paszportu można uiścić przelewem na konto urzędu bądź bezpośrednio w urzędzie. Należy się wcześniej dowiedzieć, czy we właściwym nam urzędzie zostanie przyjęta taka opłata, czy też żeby ją wpłacić trzeba się udać w inne miejsce.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *